سبد خريد
0 مورد
 
ویژه دکتری

 
راهنمای آزمون ها
 

کارشناسی ارشد فراگیر

خرید و دانلود نمونه سوالات آزمون پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی ارشد

سوالات و منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم انسانی

سوالات و منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم پایه

سوالات و منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی

سوالات و منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی

سوالات و منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه هنر

 

 


 

سوالات ارشد فراگیر آمار ریاضی

سوالات ارشد فراگیر آموزش زبان انگلیسی

سوالات ارشد فراگیر آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

سوالات ارشد فراگیر آموزش زبان فارسی

سوالات ارشد فراگیر آموزش محیط زیست

سوالات ارشد فراگیر اقتصاد اسلامی

سوالات ارشد فراگیر اخلاق (اخلاق اسلامی)

سوالات ارسد فراگیر اخلاق (فلسفه اخلاق)

سوالات ارشد فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)

سوالات ارشد فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

سوالات ارشد فراگیر پژوهش هنر

سوالات ارشد فراگیر تاریخ تشیع

سوالات ارشد فراگیر تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

سوالات ارشد فراگیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوالات ارشد فراگیر تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی

سوالات ارشد فراگیر جامعه شناسی

سوالات ارشد فراگیر جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

سوالات ارشد فراگیر جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوالات ارشد فراگیر جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی)

سوالات ارشد فراگیر حسابداری

سوالات ارشد فراگیر حقوق بین الملل

سوالات ارشد فراگیر حقوق جزا و جرم شناسی

سوالات ارشد فراگیر حقوق خصوصی

سوالات ارشد فراگیر روان شناسی عمومی

سوالات ارشد فراگیر ریاضی کاربردی (آنالیز عددی و تحقیق در عملیات)

سوالات ارشد فراگیر ریاضی محض (آنالیز،جبر،هندسه)

سوالات ارشد فراگیر زبان شناسی همگانی

سوالات ارشد فراگیر زبان و ادبیات انگلیسی

سوالات ارشد فراگیر زبان و ادبیات فارسی

سوالات ارشد فراگیر زبان و ادبیات فارسی(ادبیات مقاومت)

سوالات ارشدفراگیر زبان و ادبیات فارسی (ادبیات کودک و نوجوان)

سوالات ارشد فراگیر زبان و ادبیات عربی (ادبیات عربی)

سوالات ارشد فراگیر زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)

سوالات ارشد فراگیر زمین شناسی (سنگ شناسی رسوبی)

سوالات ارشد فراگیر زیست شناسی (بیوشیمی)

سوالات ارشد فراگیر زیست شناسی (علوم جانوری)

سوالات ارشد فراگیر زیست شناسی (علوم گیاهی)

سوالات ارشد فراگیر زیست فناوری بیوتکنولوژی (میکروبی)

سوالات ارشد فراگیر شیمی گرایش آلی

سوالات ارشد فراگیر شیمی گرایش تجزیه

سوالات ارشد فراگیر شیمی گرایش فیزیک

سوالات ارشد فراگیر شیمی گرایش معدنی

سوالات ارشد فراگیر علوم اقتصادی

سوالات ارشد فراگیر علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

سوالات ارشد فراگیر علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

سوالات ارشد فراگیر علوم سیاسی

سوالات ارشد فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سوالات ارشد فراگیر فلسفه و کلام اسلامی

سوالات ارشد فراگیر فیتوشیمی

سوالات ارشد فراگیر فیزیک کلیه گرایشها

سوالات ارشد فراگیر مدیریت اجرایی

سوالات ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی کلیه گرایشها

سوالات ارشد فراگیر مدیریت رسانه

سوالات ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایشها

سوالات ارشد فراگیر مدیریت دولتی کلیه گرایشها

سوالات ارشد فراگیر مدیریت MBA

سوالات ارشد فراگیر مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)

سوالات ارشد فراگیر مهندسی صنایع

سوالات ارشد فراگیر مهندسی صنایع (سیستم های اقتصادی اجتماعی)

سوالات ارشد فراگیر مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)

سوالات ارشد فراگیر مهدسی عمران (سازه های هیدرولیکی)

سوالات ارشد فراگیر مهندسی عمران ( راه و ترابری)

سوالات ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات (سیستم های چند رسانه ای)

سوالات ارشد فراگیر مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

سوالات ارشد فراگیر مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)

سوالات ارشد فراگیر مهندسی کشاورزی (زراعت)

سوالات ارشد فراگیر مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات)

سوالات ارشد فراگیر مهندسی کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی)

سوالات ارشد فراگیر مهندسی کشاورزی (بیوتکنولوژی)

سوالات ارشد فراگیر مهندسی منابع طبیعی محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمین)

سوالات ارشد فراگیر مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)

سوالات ارشد فراگیر مهندسی معماری

مرتب سازی برحسب :
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کلیه گرایشها
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کلیه گرایشها
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد آمار ریاضی
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد آمار ریاضی
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد زیست فناوری بیوتکنولوژی - میکروبی
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد زیست فناوری بیوتکنولوژی - میکروبی
ارشد فراگیر
20,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد حسابداری
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد حسابداری
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
ارشد فراگیر
20,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد اخلاق - اخلاق اسلامی
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد اخلاق - اخلاق اسلامی
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد تاریخ تشیع
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد تاریخ تشیع
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست
سوالات فراگیر کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست
ارشد فراگیر
35,000 ريال  
             «تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»

طراحی شده توسط AzmoonKadeh.com سایت آزمونکده © 1390-1391
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت آزمونکده می باشد و هر گونه کپی برداری بدون کسب مجوز ممنوع می باشد